Setkání RC modelářů pořádané LMK Babice na modelářském letišti v Babicích u Netolic dne 16.7.2011